Få hjælp og vejledning til Næringsbasen.

Næringsbasen på Facebook


Næringsbrevsordningen ophører den 1. januar 2015

Hele næringsbrevsordningen (inkl. Næringsbasen), ophører den 1. januar 2015. Dvs. fra denne dato skal man ikke længere have næringsbrev for at drive fødevarevarevirksomhed. Man skal derfor heller ikke længere have bestået næringsprøven eller alternativt have en særlig uddannelse for at drive fødevarevirksomhed.

Læs mere på erhvervsstyrelsen.dk.

Opret, ændring eller ophør af fødevarenæringsbrev (alle typer) med digital signatur Myndigheder Revisorer og advokater

Digital signatur

Du kan ændre en virksomhed lynhurtigt med en digital signatur. Den er gratis og nem at bestille.

Læs mere

Betaling

Du skal betale et årligt
beløb pr. næringsbrev.

Læs mere

Næringsprøven

For at blive optaget i Næringsbasen skal du som udgangspunkt enten bestå en prøve eller have en relevant uddannelse.

Læs mere

ER DIT NÆRINGSBREV SLETTET?

Hvis dit næringsbrev er blevet slettet pga. manglende betaling af næringsbasegebyret, og du ønsker din virksomhed genoptaget i Næringsbasen, så skal du indbetale manglende gebyr til Danske Bank reg. nr. 3100 og kontonummer 9001743. Henvis til dit CVR-nr. samt skriv næringsbrev.

Når betalingen er registreret, genoptager Erhvervsstyrelsen din virksomhed i Næringsbasen.

Der opkræves ikke for næringsbreve i 2014

Da der er oparbejdet et overskud på næringsbrevsordningen fra tidligere år, har Erhvervsstyrelsen besluttet ikke at opkræve det sædvanlige gebyr på 500,00 kr. pr. næringsbrev i år.

Reglerne er ikke ændret, og Fødevarestyrelsens kontrolkampagnegebyr vil forsat blive opkrævet hos de fødevarevirksomheder, der havde et næringsbrev pr. 1. april 2014. Gebyret forventes at blive opkrævet i efteråret.

Skal din virksomhed have et næringsbrev?

Har du modtaget et brev, hvor Fødevarestyrelsen har indstillet til Erhvervsstyrelsen, at din virksomhed skal have et næringsbrev? Og er du usikker på, om din virksomhed skal have et næringsbrev, så kan du måske finde svaret i vores oversigt over ofte stillede spørgsmål.

Hvis du mener, at din virksomed ikke skal have et næringsbrev, skal du sende din begrundende indsigelse til os. I emnefeltet skal du skrive "Skal din virksomhed have et næringsbrev?"

Salg af fødevarer kræver optagelse i Næringsbasen

Alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. Fødevarer opfattes i denne sammenhæng som madvarer af enhver art f.eks. øl, vin, sodavand, slik og andre fødevarer. Ordningen omfatter overordnet følgende virksomhedstyper:

 • Sælger fødevarer direkte til forbrugere, herunder catering
 • Sælger fødevarer til nydelse på eller ved stedet (restauration)
 • Sælger fødevarer til andre virksomheder med henblik på videresalg eller forarbejdning (engrossalg)
 • Beskæftiger sig med transport, forarbejdning eller opbevaring af fødevarer.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af ordningen, kan du læse vores vejledning eller kontakte Erhvervsstyrelsen.

  Find en virksomhed

  Her kan du søge efter virksomheder i Næringsbasen udfra et eller flere forskellige kriterier.

  Adresse
  (forretningssted)

  Få tilsendt besked om virksomheder

  Mangler dit forretningssted?

  Et forretningssted skal registreres med et P-nummer i CVR, før det kan optages i Næringsbasen.

  Gå til P-enhedsløsningen.


  Virk.dk - Kontakt - Vilkår